การเดินทางเชิงธุรกิจและเพื่อพักผ่อนหย่อนใจเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมาย 3 ในจากทั้งหมด 17 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติโลก และจะมีบทบาทในการกำหนดวาระของโลกในช่วง 15 ปีข้างหน้า

“เราได้เห็นการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองระดับโลกเป็นอย่างมาก ทั้งยังเห็นได้ชัดเจนว่าการเติบโตของเศรษฐกิจในระดับสูงที่อยู่กับเรามานานกว่าครึ่งศตวรรษ และโลกาภิวัตน์ที่เป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจไม่ได้เป็นประโยชน์แก่ทุกคน รัฐบาลต่างเริ่มตั้งคำถามเรื่องอิสรภาพขั้นพื้นฐานในการเดินทางและการค้าที่เป็นรากฐานของธุรกิจการเดินทางและท่องเที่ยว”  นายเดวิด สโควซิลล์ กล่าวว่า แม้จะเกิดการก่อการร้ายและภัยพิบัติทางธรรมชาติหลายครั้ง ธุรกิจการเดินทางและท่องเที่ยวได้แสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นในการรับมือกับสถานการณ์ร้ายเหล่านี้ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อการเดินทางและการไปมาหาสู่ของผู้คน

Extra services

“ความกลัวที่เกิดจากการแบ่งแยกเราตามเชื้อชาติหรือศาสนาทำลายหลักคิดว่าเราแต่ละคนล้วนมีลักษณะเฉพาะตัว เราเชื่อมั่นอย่างเต็มเปี่ยมว่าการปิดชายแดนคือการปิดกั้นทางความคิด การท่องเที่ยวทำให้โลกเราน่าอยู่ เป็นสถานที่สงบสุขมากยิ่งขึ้น ปฏิสัมพันธ์ของคนที่ต่างวัฒนธรรมเปลี่ยนแปลงเราไปในทางที่ดีขึ้น”

“การเดินทางท่องเที่ยวนั้นไม่ได้จำกัดอยู่แค่คนที่มีสิทธิพิเศษแค่หยิบมือ โลกและความสวยงามอันน่าอัศจรรย์เป็นของทุกคน เราเชื่อมั่นในสิทธิขั้นพื้นฐานของทุกคนในการเดินทาง โดยไม่ยึดโยงกับสัญชาติ เพศ ศาสนา ความสนใจทางเพศ หรืออายุ ธุรกิจการเดินทางและท่องเที่ยวให้การต้อนรับทุกๆ คน”