การออกบูธแสดงสินค้าถือเป็นเรื่องธรรมดาที่ผู้ประกอบการธุรกิจแต่เป็นที่นิยมมากในกลุ่มผู้ประกอบการ

การออกบูธแสดงสินค้าจัดว่าเป็นหนึ่งอย่างในการส่งเสริมการขายเพราะในปัจจุบันกระแสตอบรับการออกบูธแสดงสินค้าได้รับความสนใจจากกลุ่มลูกค้าผู้บริโภคมากอย่างยิ่ง และเพราะการออกบูธแสดงสินค้ายังให้ผลตอบรับและตอบแทนอย่างดีมาตลอด ผู้ประกอบการหลายรายจึงไว้วางใจเลือกใช้การออกบูธแสดงสินค้าหรือทำกิจกรรมต่างๆ เป็นเครื่องมือทางการตลาดอีกชนิดหนึ่ง

 Trade show booth

หากพิจารณาอย่างละเอียดจะพบว่าการไปออกบูธแสดงสินค้าไม่ได้มีประโยชน์แค่แสดงสินค้าหรือบริการเท่านั้น เพราะยังมีประโยชน์ซ่อนเร้นที่ช่วยให้เราสามารถสยายปีกและเพิ่มโอกาสเติบโตในอนาคตอย่างมั่นคงได้อีกด้วย

  • การออกบูธแสดงสินค้าทำให้ผลตอบรับและตอบแทนอย่างดีมาตลอด
  • ผู้ประกอบการหลายรายจึงไว้วางใจเลือกใช้การออกบูธแสดงสินค้าหรือทำกิจกรรมต่างๆ
  • เป็นเครื่องมือทางการตลาดอีกชนิดหนึ่ง แต่ก็เป็นที่น่าสังเกตว่าผู้ประกอบการส่วนใหญ่โดยเฉพาะกลุ่มตลาดและทุนใหม่กลับให้ความสนใจไปออกบูธแสดงสินค้าและบริการเพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้น
  • การไปออกบูธแสดงสินค้าและบริการสามารถสร้างประโยชน์ต่างๆ ได้มากมาย
  • เป็นอีกหนึ่งช่องทางการค้าขายสินค้าหรือบริการที่น่าสนใจมาก 
  • ทำให้มีโอกาศทางการค้าสูงขึ้น
  • ทำให้มีคนรู้จักแบรนด์มากขึ้น