การเอาจริงเอาจังคือ วินัยที่สำคัญประการหนึ่งของบุคคลที่ประสบผลสเร็จ ฉะนั้นผู้ที่ประสงค์จะบรรจุผลให้ได้ตามเป้าหมาย ก็ควรรู้จักกับคุณลักษณะข้อนี้ให้ถ่องแท้เสียก่อน

สรุปคือ ถ้าหากคุณเอาจริงเอาจังเมื่อไร โอกาสที่คุณจะไขว้เขวไปจากเป้าหมายก็มีน้อยลงเมื่อนั้น ดังนั้นจงอย่าเริ่มต้นทำธุรกิจโดยที่ไม่มีความรู้เกี่ยวกับธุรกิจนั้น  เพื่อให้ธุรกิจที่คุณกำลังทำประสบความสำเร็จคุณต้องทราบว่าคุณต้องการอะไรในช่วงเริ่มต้น ต่อมาเมื่อคุณได้เข้าไปคลุกคลีแล้ว คุณจะต้องมีความรู้ควบคู่กับการเอาจริงเอาจังด้วย

การทำงานหนักคือองค์ประกอบสำคัญของการเอาจริงเอาจังแต่ก็ต้องทำงานหนักในสิ่งที่ถูกที่ควรด้วย  อย่างไรก็ดี เพื่อที่จะให้การเอาจริงเอาจังของคุณมีประสิทธิผล คุณก็ควรจะรู้จักูรกิจของคุณให้ดีเสียก่อนที่จะเริ่มต้นทำ และคุณจำเป็นต้องเอาชนะอุปสรรคหลายๆอย่างเพื่อที่จะประสบความสำเร็จในธุรกิจที่ทำอยู่ และการเอาจริงเอาจังก้หมายถึงการทำให้สำเร็จโดยที่ไม่มีความประนีประนอมแม้แต่น้อย การเอาจริงเอาจังก็คือการเอาความรู้บวกกับการทำงาน ความรู้คือ รู้ว่าควรทำอะไร และก็ให้ทำสิ่งนั้นทันที เจ้าของกิจการคือ ผู้ที่อยู่ในฐานะที่จะรับผลประโยชน์จากการอุทิศตนเองและเอาจริงเอาจังโดยตรง ถ้าประสบผลสำเร็จ เขาก็จะเป็นผู้ที่ตักตวงผลประโยชน์ไว้ได้ทั้งหมด  นอกจากนี้สิ่งที่เขาลงทุนลงแรงไปทุกอย่างก็ยังคงอยู่ในกิจการของเขาเองไม่ได้หายไปไหน  ดังนั้น ก่อนที่คุรจะตัดสินใจประกอบธุรกิจส่วนตัว อย่างน้ำมันหล่อลื่นอุตสาหกรรม ขอให้ถามตัวเองว่า คุณสามารถอุทิศตนและเอาจริงเอาจังกับการงานหรือไม่ เพราะมันคือคำตอบ “เบื้องต้น” ที่คุณจะต้องตอบตัวเองให้ได้

การตัดสินใจเกี่ยวกับธุรกิจตัวเอง

จงตัดสินใจด้วยตนเอง  เสมอ คุณสมบัติที่จำเป็นสำหรับผู้ที่ต้องการประกอบธุรกิจส่วนตัว  ข้อควรระวังสำหรับผู้ประกอบการหน้าใหม่หรือผู้สนใจที่จะทำธุรกิจส่วนตัว มักจะไม่ทราบว่าตนเองต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้าง ส่วนใหญ่จะตัดสินใจด้วยอารมณ์หรือเหตุผลที่ไม่เหมาะสมอื่นๆ แทนที่จะมีการวิเคราะห์คุณสมบัติของตัวเอง รวมทั้งเป้าหมายที่ต้องการอย่างท่องแท้เสียก่อนลงมือทำ  แต่ในทางตรงกันข้าม ผู้ที่มีสัญชาตญาณของผู้ประกอบการอย่างครบถ้วนจะมีความรู้สึกคนละอย่างกับข้างต้นคือ จะรู้สึกวุ่นวายที่จะต้องร่วมทำงานกับคนอื่น แต่จะมีความรู้สึกพอใจมากเมื่อได้ลงมือทำธุรกิจส่วนตัวเพราะฉะนั้น ก่อนที่คุณจะคิดว่าคุณต้องการทำธุรกิจอะไร ขอให้หยุดถามตนเองเสียก่อนว่า คุณมีเลือด ของผู้ประกอบการหรือไม่ และนี้คือองค์ประกอบทั้งหลายที่จำเป็นสำหรับผู้ประกอบการ

  • ผู้ประกอบการคือ ผู้ที่ให้หัวคิดคำนวณในการตัดสิน ไม่ใช้อารมณ์เป็นที่ตั้งในการตัดสินใจ
  • ผู้ประกอบการจะมีสัญชาตญาณบางอย่างที่เราสามารถวัดได้ แต่ไม่สามารถปลูกฝังได้
  • ผู้ประกอบการจำเป็นต้องมีความบ้าบิ่น หัวคิด และเงินทุน
  • ผู้ประกอบการต้องมีใจของผู้ชนะอยู่เสมอ
  • ผู้ประกอบการต้องมีความเพียรอุตสาหะ เอาจริงเอาจัง