ดร. ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา (ซ้าย) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอ็น

 

“ซีพีเอ็น” ใช้น้ำ 3.3 แสน ลบ.ม.ปี งัดมาตรการเข้มเร่งลดใช้น้ำ 8%

 

ซีพีเอ็นสร้างวัฒนธรรมประหยัดน้ำ ตั้งเป้าลดการใช้น้ำ 8% ใน 8 ศูนย์ฯ นำร่อง เชิญชวนร้านค้า ผู้ประกอบการ พนักงาน และลูกค้า พร้อมขยายผลอย่างยั่งยืน

ดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอ็น กล่าวว่า “นับว่าเป็นเรื่องที่น่าตกใจเมื่อเราทราบว่าประเทศไทยใช้น้ำสูงสุดติด 1 ใน 3 ของกลุ่มอาเซียน และในฐานะที่ซีพีเอ็นตั้งเป้าเป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการค้าปลีกระดับภูมิภาคที่มีการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน เราจึงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการร่วมเป็นส่วนหนึ่งและเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมที่เรารับผิดชอบร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติด้วยการก่อให้เกิดการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด”

หากมองในภาพใหญ่ ด้วยลักษณะของธุรกิจของซีพีเอ็นที่ทำหน้าที่ในส่วนของรีเทลเซกเตอร์ที่ต้องบริการลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด ศูนย์การค้าจึงเป็นเสมือนพื้นที่ส่วนรวม นั่นจึงเป็นอีกหนึ่งโจทย์ที่ท้าทายมากสำหรับเรา หากมองในแง่ธุรกิจ สัดส่วนของการใช้น้ำที่เพิ่มขึ้นแสดงถึงนัยที่ดี เนื่องจากหมายความว่าร้านค้าร้านอาหารต่างๆ ในศูนย์ฯ ขายดี มีลูกค้าใช้บริการเยอะ ทำให้มีอัตราการใช้น้ำที่สูงขึ้นตามไปด้วย

นอกจากนี้ ด้วยจำนวนสาขาที่มีมากกว่า 29 สาขาทั่วประเทศ ซึ่งนับว่าเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทย มีเกณฑ์ลูกค้าเข้าใช้บริการเฉลี่ยต่อวัน 80,000 คน หรืออาจสูงถึง 200,000 คนขึ้นอยู่กับขนาดสาขา ทำให้มีปริมาณการใช้น้ำคิดเป็น 23,000 ลบ.ม.ต่อวัน หรือกว่า 330,000 ลบ.ม.ต่อปี สิ่งเราวิตกกังวลคือ ปริมาณน้ำที่ใช้ไปเหล่านั้นได้ถูกนำไปใช้อย่างมีคุณค่าและมีแนวทางควบคุมดูแลอย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ซีพีเอ็นจึงวางกรอบการทำงานภายใต้ 3 หัวข้อหลัก คือ การลดการใช้น้ำ (Reduce) การใช้ซ้ำ (Reuse) และการแปรรูปน้ำ (Recycle) ให้เป็นรูปธรรมและเริ่มใช้มาตั้งแต่ปี 2554 ถึงแม้การลงทุนติดตั้งจะใช้งบประมาณค่อนข้างสูง แต่ในระยะยาวก็สามารถประหยัดทรัพยากรน้ำได้อย่างยั่งยืนและช่วยลดค่าใช้จ่ายให้บริษัทได้อีกทางหนึ่ง

โดยแนวทางเบื้องต้นที่เรานำมาใช้ คือการลงทุนไปกับระบบรีไซเคิลน้ำมาใช้ในโครงการนำร่อง โดยที่เห็นผลได้ชัดเจนที่สุดคือที่สาขาเซ็นทรัลพลาซา ชลบุรี โดยสามารถใช้น้ำรีไซเคิลได้ถึงกว่า 60% ของปริมาณการใช้น้ำทั้งหมด ซึ่งผลที่ได้ทำให้เราพยายามศึกษาและขยายผลปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีเพื่อให้น้ำรีไซเคิลที่ได้มีคุณภาพ โดยนำมาใช้ในส่วนระบบปรับอากาศ ล้างลานจอดรถ และรดน้ำต้นไม้ ส่วนน้ำในโซนสุขายังคงใช้น้ำประปาตามปกติ

โดยหากอ้างอิงจากสถิติเมื่อเปรียบปริมาณการใช้น้ำระหว่างปี 2557 กับปี 2558 ใน 23 ศูนย์ฯ เมื่อเทียบจากสาขาเดียวกัน ซีพีเอ็นมีอัตราการใช้น้ำอยู่ในสัดส่วนลดลงเกือบ 2% ในขณะที่ยอดทราฟฟิกเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นผลจากมาตรการประหยัดน้ำในส่วนที่ควบคุมได้ เช่น น้ำในระบบปรับอากาศ เป็นต้น ถือว่าเป็นนิมิตหมายอันดีของการวางแผนการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ

“ภายในปีนี้เราตั้งเป้าลดการใช้ให้ได้ 8% ใน 8 ศูนย์ฯ นำร่อง ได้แก่ เซ็นทรัลพลาซา ชลบุรี, เซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น, เซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระรามเก้า, เซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ, เซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ธานี, เซ็นทรัลพลาซา ลำปาง, เซ็นทรัลพลาซา ศาลายา และเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต โดยการเน้นไปที่การใช้ระบบรีไซเคิล รวมถึงทุกวิถีปฏิบัติภายใต้กรอบการดำเนินงาน เช่น การตรวจสอบและเปลี่ยนอุปกรณ์ต่างๆ ให้อยู่ในโหมดประหยัดน้ำและมีสภาพสมบูรณ์ อย่างโถสุขภัณฑ์ ก็อกน้ำ และท่อน้ำต่างๆ, การปรับแผนการบริหารจัดการน้ำภายในศูนย์การค้าใหม่ เช่น
การวางแผนการรดน้ำต้นไม้ การชะลอการใช้น้ำในพื้นที่ขนาดใหญ่ และการระบายน้ำตามระยะเวลาที่ตั้งไว้ให้มีความรอบคอบรัดกุมมากยิ่งขึ้น” ดร.ณัฐกิตติ์กล่าว

รวมถึงการติดป้ายประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึกในการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า เช่น กดเพียง 1 ครั้งเพื่อชักโครก, งดทิ้งกระดาษชำระและผ้าอนามัยในโถสุขภัณฑ์
เพื่อลดการใช้น้ำซ้ำ, การล้างมือแบบแห้งด้วยเจลแอลกอฮอล์ สะอาดไว้ใจได้ เป็นต้น โดยคาดว่าจะสามารถลดการใช้น้ำได้ 290,000 ลูกบาศก์เมตร หรือเทียบเท่ากับ ปริมาณน้ำสำหรับการทำนา 160 ไร่ (1 ไร่ ใช้น้ำ 1,800 ลบ.ม.ต่อปี) หรือน้ำใช้สำหรับครัวเรือน 460 หลังคาเรือน (1 ครัวเรือนใช้น้ำ 624 ลบ.ม.ต่อปี) ซึ่งหากสามารถทำตามเป้าได้สำเร็จ ในระยะยาวจะขยายผลไปในทุกสาขาของซีพีเอ็น

นอกจากนี้ ซีพีเอ็นยังมีโครงการที่จะรณรงค์ให้ผู้ประกอบการร้านค้าในศูนย์ฯ ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า เพราะกว่า 60% ของน้ำที่ใช้ในศูนย์การค้ามาจากการใช้ของผู้ประกอบการร้านค้าต่างๆ ภายในศูนย์ฯ นั่นเอง

ทั้งหมดนี้นำมาสู่การให้ความร่วมมือส่งเสริมการประหยัดน้ำของซีพีเอ็นร่วมกับการประปานครหลวงสนับสนุนพื้นที่ของศูนย์การค้าในเครือซีพีเอ็น จัดโรดโชว์รณรงค์ลดการใช้น้ำในศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เซ็นทรัลพลาซา และเซ็นทรัลเฟสติวัล หลายสาขา เพื่อสร้างการรับรู้และความตระหนักให้ประชาชนในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันที่ 22 มีนาคม ซึ่งตรงกับวันน้ำโลก ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว ยังมีการจัดงานนิทรรศการเกี่ยวกับการอนุรักษ์น้ำจากทางภาครัฐ ซึ่งมีการจัดแสดงนวัตกรรมและมาตรการต่างๆ เกี่ยวกับการประหยัดน้ำ โดยเปิดให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าชมโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพื่อจุดประกายและปลุกจิตสำนึกให้คนไทยหันมาอนุรักษ์น้ำกันมากขึ้น

สิ่งที่ซีพีเอ็นริเริ่มไม่ใช่เพียงเพื่อผลประโยชน์ของบริษัท หรือพันธมิตรคู่ค้าเพียงเท่านั้น แต่ยังคำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติ และนับเป็นการแสดงจุดยืนในการทำหน้าที่ของการเป็นพลเมืองที่ดีของโลกอย่างจริงใจของซีพีเอ็น เพื่อให้ซีพีเอ็นเป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการค้าปลีกระดับภูมิภาคที่มีการบริหารจัดการอย่างยั่งยืนอย่างแท้จริง