ทรู ไอดีซี เผยวิสัยทัศน์ปี 2559 มุ่งสู่การเป็นผู้นำบริการคลาวด์อันดับ 1 ในไทย และเตรียมก้าวขึ้นไปเป็น 1 ใน 5 ของผู้นำในตลาดอาเซียน ล่าสุดเดินหน้ารุกตลาดเอสเอ็มอีอย่างต่อเนื่อง เปิดตัวคลาวด์มาเก็ตเพลส แหล่งรวมสินค้าและบริการด้านคลาวด์

นายฐนสรณ์ ใจดีผู้จัดการทั่วไปบริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต ดาต้า เซ็นเตอร์ จำกัดกล่าวว่า การให้บริการดาต้าเซ็นเตอร์และคลาวด์เซอร์วิสในประเทศไทย จากผลการสำรวจของ สวทช ประมาณการปี 2558 คาดว่า ดาด้าเซ็นเตอร์เซอร์วิสเติบโตสูงขึ้นถึง 19.7% และการให้บริการคลาวด์โครงสร้างพื้นฐาน (Cloud Infrastructure as a Service) เติบโต 33.6% ประกอบกับข้อมูลของ Frost & Sullivan คาดการณ์ว่าดาด้าเซ็นเตอร์เซอร์วิส ในเอเชียแปซิฟิก จะเติบโตสูงขึ้นเฉลี่ยปีละ 14% และคลาวด์เซอร์วิส จะเติบโตเพิ่มขึ้นถึงปีละ 33% ในช่วงปี 2557-2562 อีกทั้งยังแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มของกลุ่มเอสเอ็มอี จะมีบทบาทมากขึ้นในการเลือกใช้คลาวด์เซอร์วิส ไม่ว่าจะเป็นด้าน Software as a Service และ Infrastructure as a Service

ซึ่งเหตุผลหลักๆ ที่กระตุ้นให้ตลาดเติบโตอย่างต่อเนื่องนั้น มาจากการที่ภาครัฐให้การสนับสนุนเรื่องเศรษฐกิจดิจิตอลอย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้งธุรกิจต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นขนาดใหญ่ กลาง หรือขนาดเล็ก ต้องการความคล่องตัวในการบริหารจัดการและลดต้นทุน เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขัน และธุรกิจเอสเอ็มอีได้เห็นความสำคัญและหันมาใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการในยุคดิจิตอลมากขึ้น

ด้านนายศุภรัตน์ ศิวะเพ็ชรานาถ หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต ดาต้า เซ็นเตอร์ จำกัดกล่าวว่า สำหรับกลยุทธ์การตลาดปีนี้ต้องการเจาะกลุ่มผู้ประกอบการที่ไม่รู้เทคโนโลยีแต่มีความต้องการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้กับธุรกิจ และผู้ประกอบการที่ใช้ซอฟต์แวร์หรือแอพพลิเคชันอยู่แล้ว แต่ต้องการอัพเกรดธุรกิจให้ดียิ่งขึ้น โดยได้เปิดคลาวด์ มาเก็ตเพลส ที่ช่วยให้เอสเอ็มอีเลือกซื้อสินค้าและบริการเพื่อต่อยอดธุรกิจได้ง่ายขึ้น รวมถึงการนำโซลูชั่นของเอ็นเตอร์ไพรส์มาปรับแต่งให้เหมาะสมกับธุรกิจเอสเอ็มอี เน้นความสำคัญ 2 ด้าน ได้แก่ คลาวด์อินฟราสตักเจอร์และคลาวด์แอพพลิเคชั่น เพื่อช่วยผู้ประกอบการใน 3 เรื่องหลัก คือ การสร้างรายได้ การลดต้นทุน และเสริมศักยภาพการแข่งขันในตลาด โดยคลาวด์มาร์เก็ตเพลสจะเปิดให้บริการภายในไตรมาสแรกของปี 2559

 

 

 

ขอขอบคุณ ::  ฐานเศรษฐกิจ