รูปแบบการค้าได้ถูกปฏิวัติจากความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การตลาดซึ่งเป็นหน้าที่หนึ่งของธุรกิจย่อมต้องปรับเปลี่ยนตามไปด้วย นักการตลาดต้องเข้าใจถึงความแตกต่างของกลยุทธ์การตลาดแบบดั้งเดิมและกลยุทธ์การตลาดแบบอิเล็กทรอนิกส์และในระยะแรกของการเปลี่ยนแปลงจะต้องสามารถผสมผสานทั้ง 2 กลยุทธ์ให้สอดคล้องกันและจะต้องเฝ้าติดตามและประเมินผลของกลยุทธ์อย่างใกล้ชิด

shutterstock_182133017

เพราะบทเรียนที่เป็นประสบการณ์ทางการตลาดยังมีให้ศึกษาไม่มากนัก เนื่องจากเป็นยุคเริ่มต้นของการตลาดอิเล็กทรอนิกส์แบบจริงจัง  ดังนั้น ประสบการณ์จากการลองผิดลองถูกจึงเป็นสิ่งมีค่ามากก็ต่อเมื่อนักการตลาดเรียนรู้ได้เร็ว

สำหรับผู้ที่ยังไม่เริ่มต้นนำอิเล็กทรอนิกส์มาใช้เป็นเครื่องมือทางการตลาด ต้องรีบปรับตัวเพราะมูลค่าของการซื้อขายกันทางอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อปลายเดือนสิงหาคม ค.ศ.2000 มีมูลค่าประมาณ 327 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเท่ากับ 5% ของการซื้อขายกันทั้งโลก และคาดว่าจะมีประชาชนชาวเน็ต (Netizen) ถึง 300 ล้านคนในปี ค.ศ.2001 และมีแนวโน้มจะเติบโตขึ้นเรื่อยๆด้วยอัตราที่รวดเร็ว ตัวเลขและแนวโน้มเหล่านี้นับเป็นตัวเลขที่มีความหมายมากในเชิงการตลาด

การตลาดแบบอิเล็กทรอนิกส์จะประสบผลสำเร็จได้ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆหลายประการ เช่น ความพร้อมทางเทคโนโลยี นโยบายของรัฐบาล ความปลอดภัยจากระบบการชำระเงิน การขนส่งสินค้าที่มีประสิทธิภาพ และการยอมรับของบุคคลในองค์กร ดังนั้น การกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาด นักการตลาดจำเป็นต้องคำนึงถึงปัจจัยต่างๆเหล่านี้ด้วย

เกี่ยวข้อง : เครื่องทาบบัตร  เพิ่มความสูง ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก เหมาแท็กซี่ รถบรรทุก ลงประกาศขายรถฟรี