เกี่ยวกับการกู้ยืมเงินทางธนาคาร ในการทำธุรกิจ ดอกเบี้ยของเงินกู้     หากว่าเราไม่มีเงินทุนเพียงพอในการทำธุรกิจ

เราสามารถที่จะไปกู้เงินที่ธนาคารต่างๆ ได้ ซึ่งธนาคารก็จะมีส่วนที่ให้กู้ เพื่อไปทำธุรกิจขนาดเล็ก  แต่ละธนาคารก็จะมีเงื่อนไขที่แตกต่างกันออกไป  แล้วแต่ว่าเราสนใจธนาคารใด    ซึ่งเราสามารถสอบถามหรือดูจากทางเว็บไซต์ได้ ธนาคารอื่นๆ ก็อย่างเช่น

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ การกู้เงิน

  • ธนาคารออมสิน   โครงการสินเชื่อธุรกิจ  SME
  • ธนาคารกสิกรไทย   K-Klean Credit  (สินเชื่อที่ไม่ต้องแสดงหลักทรัพย์กสิกรไทย)
  • ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม www. smebank.co.th/
  • ธนาคารกรุงเทพ www. bbl.co.th
  • ธนาคารกรุงไทย  www. Doe.co.th