ธุรกิจขายตรงเป็นส่วนสำคัญในระบบเศรษฐกิจเพราะเปิดโอกาสให้บุคคลใช้ความคิดริเริ่มและพัฒนาตนเองไปสู่ความมั่งคั่ง  สามารถจูงใจบุคคลให้ใช้สติปัญญา  ความรู้ ความสามารถประสบการณ์ดำเนินธุรกิจอย่างเต็มที่  จนก่อให้เกิดความพึงพอใจในอาชีพ

มีโอกาสสร้างและขยายงานของตนเองอย่างเต็มความรู้ความสามารถ  ธุรกิจขายตรงก่อให้เกิดการจ้างงานและเป็นจุดเริ่มต้นของธุรกิจขนาดใหญ่  จนอาจกล่าวได้ว่าธุรกิจขายตรงเป็นกระดูกสันหลังของธุรกิจในประเทศไทย  และประเทศอื่น ๆ ทั้งโลกแนวคิดทฤษฎี  ของธุรกิจขายตรงดังกล่าวข้างต้น  สรุปได้ว่า  ระบบการตลาด

e0b881e0b8b2e0b8a3e0b895e0b8a5e0b8b2e0b894e0b980e0b884e0b8a3e0b8b7e0b8ade0b882e0b988e0b8b2e0b8a2

ของธุรกิจขายตรงในปัจจุบันที่ได้รับความนิยมมาก  คือ  ระบบการขายตรงหลายชั้น  เป็นการขายปลีกผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้าโดยผู้จัดจำหน่ายอิสระทั้งหญิงและชาย  การขายตรงเป็นธุรกิจใหญ่มีหลายรูปแบบและวิธีการนำเสนอสินค้าหรือบริการแก่ลูกค้าถึงบ้าน  ในส่วนโครงสร้างของระบบนี้ทำให้ผู้ประกอบการมีโอกาสสร้างและบริหารงานด้วยตนเอง  อีกทั้งผลตอบแทนจะได้รับตามความสามารถในการขายสินค้าและความสามารถในการสร้างทีมงานขายในสายการทำงานธุรกิจขายตรง  อีกทั้ง

ในยุคปัจจุบันธุรกิจขายตรงกำลังเป็นตลาดเศรษฐกิจที่ฟูเฟื่อง  จนกลายเป็นธุรกิจระดับนานาชาติกระจายอยู่ทั่วโลก  การขายตรงเป็นช่องทางการจัดจำหน่ายที่นับได้ผลดีที่สุดวิธีหนึ่ง  เมื่อเทียบกับตลาดเดิม ๆ เพราะสามารถกระจายสินค้าออกจากผู้ผลิต / ผู้จัดจำหน่ายไปยังผู้ขายและผู้บริโภคโดยตรง ไม่ต้องผ่านคนกลาง

สรุป  แนวคิดและทฤษฎีในยุคปัจจุบันธุรกิจขายตรงเป็นส่วนสำคัญในระบบเศรษฐกิจ  เนื่องจากเปิดโอกาสให้บุคคลใช้ความคิดในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาไปสู่ความมั่นคงและใช้ความรู้ความสามารถประสบการณ์ดำเนินธุรกิจอย่างเต็มที่  จนกล่าวได้ว่าอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของธุรกิจขนาดใหญ่

เกี่ยวข้อง : เครื่องทาบบัตร  เพิ่มความสูง ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก เหมาแท็กซี่ รถบรรทุก ลงประกาศขายรถฟรี